HVAC 2020

Hvac 2020

 

Voorzitter
Lode Colson
CKS

Enkel door - samen slimmer - op zoek te gaan naar nieuwe technieken en methodieken kunnen we blijven inspelen op de almaar strengere eisen op vlak van E-peil, renovatie, hernieuwbare energie, verontreiniging, renovatie, recyclage van bouw- en sloopafval, waterzuiveringsgraad.

HVAC2020? Wablief?

“STILSTAAN IS ACHTERUITGAAN. AKKOORD, WE MOETEN HEEL WAT INVESTEREN OM DE NODIGE KNOWHOW OP TE BOUWEN MAAR HET IS CRUCIAAL OM IN TE SPELEN OP DE VERANDERENDE MARKT.” Sabine Pannemans • CKS

Nieuws

Informatie

In beeld

Activiteiten

databank icoon

Database

Transformatie Bouw Limburg 2.0 zoekt naar inspiratie op vlak van nieuwe duurzame, innovatieve technieken en methodieken op vlak van verwarming, ventilatie en koeling … Tegelijkertijd is er grote aandacht naar de opkomst van andere vormen van hernieuwbare energie zoals geothermie, riothermie, multi-energiesystemen op wijkniveau en intelligent energetisch renoveren.