Informatie Proeftuinen

Mutatie+ is een proeftuinproject waar meer dan 20 partners de handen in elkaar sloegen om drie demo woningen na elkaar te renoveren.

PILOT 1

PILOT 2

Werfgoed wil bijna-energieneutrale renovatie (BEN-renovatie) van particuliere woningen de komende jaren op grote schaal mogelijk maken. Hiervoor is een innovatief traject opgezet met alle actoren in de toeleiding en in het renovatieproces door toepassing van een zogeheten proeftuin waarin effectief woningen worden gerenoveerd. Werfgoed richt haar pijlen op wijken én op individuele woningen. Door woningen met een groot renovatiepotentieel en een veelvoorkomende typologie te groeperen en ze collectief te renoveren ontstaat een schaalvoordeel in prijzen van ontwerpers, aannemers en materialen. Dit kan ook een aantrek- en mobilisatie-effect hebben op bewoners van naburige woningen. Voor deze clusters woningen biedt het projectconsortium integrale ondersteuning en begeleiding om te komen tot BEN-renovatie.

Transformatie Bouw Limburg 2.0 - Wetenschapspark 33 - 3590 Diepenbeek
T 011 30 10 30 - F 011 22 29 38 - limburg@transformatiebouw.be

Met steun van: