Life Cycle Cost

Life Cycle Cost

Bij de planning van bouwprojecten wordt niet langer uitsluitend gekeken naar de initiële ontwerp- en bouwkosten maar ook naar toekomstige, aan het gebouw gerelateerde kosten die tijdens de levensduur van het gebouw opduiken. Het gaat om gebruikskosten, onderhoud- en herstellingskosten en eventuele restwaarde.

LifeCycleCost? Wablief?

“GEZIEN DE TOENEMENDE GEVOELIGHEID VOOR DUURZAAMHEID, DE SNEL EVOLUERENDE WETGEVING, BETAALBAARHEIDSPROBLEMATIEK, DE ONZEKERHEDEN WORDT DIT THEMA IN DE TOEKOMST NOG BELANGRIJKER.” Chris Slaets • Confederatie Bouw Limburg

Nieuws

Informatie

In beeld

Activiteiten

databank icoon

Database

Life Cycle Costing brengt al deze kosten in kaart bij nieuwbouw- en renovatieprojecten zodat verschillende alternatieven – bijvoorbeeld op vlak van kostenefficiëntie van bepaalde energiebesparende maatregelen – met elkaar kunnen afgewogen worden. Transformatie Bouw Limburg 2.0 wil dit thema in de bouwsector onder de aandacht brengen en concreter toepasbaar maken.